תמונות תפריט קטנות • נשיקות סוכר
  נשיקות סוכר

  לורם איפסום דולור סיט קונס קטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום

  35 ₪
 • קאפקייק חגיגי
  קאפקייק חגיגי

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום

  32 ₪
 • עוגיות שוקולד ציפס
  עוגיות שוקולד ציפס

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום

  27 ₪
 • הפתעות קסומות
  הפתעות קסומות

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום

  35 ₪
 • שוקולד על מקל
  שוקולד על מקל

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום

  42 ₪
 • מקרונים במגוון צבעים
  מקרונים במגוון צבעים

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום

  38 ₪

תמונות תפריט בינוניות • נשיקות סוכר
  נשיקות סוכר

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח

  35 ₪
 • קאפקייק חגיגי
  קאפקייק חגיגי

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח

  32 ₪
 • טרופיקאנה אישית
  טרופיקאנה אישית

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח

  27 ₪
 • מוזלי תותים
  מוזלי תותים

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח

  35 ₪
 • עוגיות אגוזים
  עוגיות אגוזים

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח

  42 ₪
 • שוקולד על מקל
  שוקולד על מקל

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח

  38 ₪

תמונות תפריט גדולות • נשיקות סוכר
  נשיקות סוכר

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף

  35 ₪
 • קאפקייק חגיגי
  קאפקייק חגיגי

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף

  32 ₪
 • עוגיות אגוזים
  עוגיות אגוזים

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף

  27 ₪
 • מוזלי תותים
  מוזלי תותים

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף

  35 ₪
 • שוקולד על מקל
  שוקולד על מקל

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף

  38 ₪

תפריט 2 עמודות • מקרונים צבעוניים
  מקרונים צבעוניים

  לורם איפסום דולור סיט קונס קטורר

  35 ₪
 • קאפקייק חגיגי
  קאפקייק חגיגי

  לורם איפסום דולור סיט קונס קטורר

  32 ₪
 • הפתעות קסומות
  הפתעות קסומות

  לורם איפסום דולור סיט קונס קטורר

  27 ₪
 • עוגיות שוקולד ציפס
  עוגיות שוקולד ציפס

  לורם איפסום דולור סיט קונס קטורר

  42 ₪
 • מוזלי תותים
  מוזלי תותים

  לורם איפסום דולור סיט קונס קטורר

  38 ₪
 • טרופיקאנה אישית
  טרופיקאנה אישית

  לורם איפסום דולור סיט קונס קטורר

  23 ₪
 • לבבות סוכר
  לבבות סוכר

  לורם איפסום דולור סיט קונס קטורר

  19 ₪
 • שוקולד על מקל
  שוקולד על מקל

  לורם איפסום דולור סיט קונס קטורר

  17 ₪
 • קאפקייק שוקולד
  קאפקייק שוקולד

  לורם איפסום דולור סיט קונס קטורר

  18 ₪
 • עוגיות כוכבים
  עוגיות כוכבים

  לורם איפסום דולור סיט קונס קטורר

  15 ₪