יישום חזון בחברה עסקית

בחברות רבות עמלים העובדים וההנהלה ימים רבים על הגדרת החזון לאחר עבודה קשה ומאומצת, עד כדי וויכוחים על מיקום מילה במשפט מגיעים אל התוצאה המיוחלת. בשלב הזה מבקשת ההנהלה להנחיל את החזון בקרב העובדים ואז, אוספים את העובדים בפורום כזה או אחר, כחלק מארוע חברתי או לא ומעבירים למשתתפים את חזון החברה.

אבל, מה המשמעות של החזון בחיי העובד ? איך הופכים את החזון ממילה כתובה למשהו בר קיימא בחיי העובד תרשו לי להציע לכם תהליך אותו יישמנו בחברות וזכה להצלחה רבה :

שלב א' התוכנית האישית 

בתהליך זה יוצרים בקרב העובדים קבוצות דיון הטרוגניות ובתהליך הפעלה קבוצתית כל עובד ועובד עונים על השאלות הבאות

⇐ מהן הפעולות שעליך לבצע בגזרת עבודתך, כדי לקדם את החזון

 ⇐ מהו המסר בחזון

⇐ איזו משימה נגזרת (עבורך) ממסר זה

⇐ מהן דרכי הפעולה בהן תנקוט כדי ליישם מסר זה

⇐ איזה תקציב ומשאבים אחרים נדרשים ליישום

⇐ מהם לוחות הזמנים ליישום

כחלק בלתי נפרד מהתהליך עולים גורמים היכולים לעכב / לתקוע את התהליך גורמים אלו יכולים להיות תלויים לגמרי במשתתף, כמו העדר השכלה מתאימה, או גורמים חיצוניים לשתתף, אך תלויים במקום העבודה כמו נהלי עבודה, או גורמים חיצוניים למקום העבודה כמו תקנות עזר עירוניות…… מתן מענה לאלו, "משחרר את הפקק" ומאפשר לכל משתתף בתהליך להגדיר תוכנית  פעולה אישית….

על שילוב תכנית זו בשגרת חייו של העובד, בפוסט הבא

בהצלחה,

אפי רוזנברג